Кешбек з кожної покупки

 • Брудні страхи
 • 100 днів на життя
 • Трафік
 • Дівчина в підвалі
 • Тарантела
 • Детектив по телефону
 • Убивча терапія
 • Непроханий гість
 • Солодке життя
 • Дзвінок останньої надії
 • Левине Серце
 • Ван Хелсинг
Правовласникам

Якщо Ви є правовласником якого-небудь матеріалу, посилання на який розміщено на даному сайті, і не бажаєте щоб дана інформація була доступна користувачами без Вашої на те згоди, ми готові посприяти Вам, видаливши відповідні посилання.

Для цього Вам необхідно надати нам (в електронному вигляді на адресу:kinosvit4u@ukr.net) наступну інформацію:

1. Документальне підтвердження ваших прав на матеріал, захищений авторським правом:

- Відсканований документ з печаткою;

- E-mail відправлений з офіційного поштового домена компанії правовласника, або інша контактна інформація, що дозволяє однозначно ідентифікувати Вас, як правовласника даного матеріалу.

2. Текст який Ви бажаєте розмістити у супроводі матеріалу, що видаляється.

У ньому ви можете вказати де, і на яких умовах можна отримати інформацію, посилання на яку були видалені, а також Ваші контактні дані, для того щоб користувачі могли отримати від вас всю цікаву для них інформацію щодо даного матеріалу.

3. Прямі посилання на сторінки сайту, які містять посилання на дані, що необхідно видалити.

Після цього, протягом 48 годин, ми видалимо дані посилання з сайту.

P.S. Звертаємо Вашу увагу на той факт, що на сайті kinosvit4u.at.ua не зберігається жодного файлу, який порушував би закон України (або який-небудь іншої країни). Даний сайт являє собою добірку посилань з відкритих джерел мережі Інтернет. Посилання на об'єкти авторського права на сторінках сайту kinosvit4u.at.ua вказують на зовнішні загальнодоступні джерела в мережі Інернет, що не знаходяться на ресурсах, підконтрольних kinosvit4u.at.ua. Адміністрація сайту не має інформації про правомірність опублікування цих матеріалів. Всі посилання на ресурси в мережі Інтернет, що містять відео та ін. об'єкти інтелектуальної власності, розміщені з метою ознайомлення.

Думки, висловлені в коментарях до матеріалів даного сайту, є думками користувачів і можуть не співпадати з думкою адміністрації сайту kinosvit4u.at.ua або правовласників матеріалів.

Правообладателям

Если Вы являетесь правообладателем какого-либо материала, ссылка (либо ссылки) на который размещена на данном сайте, и не желаете чтобы данная информация была доступна пользователями без Вашего на то согласия, мы готовы оказать Вам содействие, удалив соответствующие ссылки.

Для этого Вам необходимо предоставить нам (в электронном виде на адрес:kinosvit4u@ukr.net) следующую информацию:

1. Документальное подтверждение ваших прав на материал, защищённый авторским правом:

— отсканированный документ с печатью;

— e-mail отправленный с официального почтового домена компании правообладателя, либо иная контактная информация, позволяющая однозначно идентифицировать Вас, как правообладателя данного материала.

2. Текст который Вы желаете разместить в сопровождении удаляемой информации.

В нем вы можете указать где, и на каких условиях можно получить информацию, ссылки на которую были удалены, а так же ваши контактные данные, для того чтобы пользователи могли получить от вас всю интересующую их информацию относительно данного материала.

3. Прямые ссылки на страницы сайта, которые содержат ссылки на данные, которые необходимо удалить.

После этого, в течении 48 часов, мы удалим интересующие Вас ссылки с сайта.

P.S. Обращаем Ваше внимание на тот факт, что на сайте kinosvit4u.at.ua не хранится ни одного файла, который нарушал бы закон Украины (или какой-нибудь другой страны). Данный сайт представляет собой подборку ссылок из открытых источников сети Интернет. Ссылки на объекты авторского права на страницах сайта kinosvit4u.at.ua указывают на внешние общедоступные источники в сети Инернет, не находящиеся на ресурсах, подконтрольных kinosvit4u.at.ua. Администрация сайта не располагает информацией о правомерности опубликования этих материалов. Все ссылки на ресурсы в сети Интернет, содержащие видео и пр. объекты интеллектуальной собственности, размещены в ознакомительных целях.

Мнения, выраженные в комментариях к материалам данного сайта, являются мнениями пользователей и могут не совпадать с мнением администрации сайта kinosvit4u.at.ua либо правообладателей материалов.